ASOCIACIÓN DE MULLERES ANEL, AMA

Representante legal: MARÍA MILAGROS CALVO CARBALLO
C.I.F: G32207516
Coordinador técnico: Erika González Silva

CONTACTO

Enderezo:
PRAZA DA IGUALDADE, S/N
32770 - SAN XOÁN DE RÍO - OURENSE
Teléfono: 988346054 Móbil: 680495997
Fax:
Email: ANELSXR@GMAIL.COM
Nº de voluntarios: 7

INFORMACIÓN

Quen somos:

A Asociación de Mulleres Anel foi creada o 7 de outubro de 1995, municipio de San Xoán de Río.

Anel é una entidade sen ánimo de lucro, que ten como fin principal a promoción da muller en todos os ámbitos, a dinamización da vida social e cultural das mulleres e de toda a sociedade en xeral, a formación e realización de actividades, a creación dos medios necesarios para mellorar as súas condicións de vida e a realización de actividades que fomenten hábitos saudables e de lecer.

A quen vai dirixida:

As persoas as que van dirixidas as nosas actividades son os colectivos máis vulnerables e/ou en situación de desigualdade, especialmente ás mulleres, persoas maiores, persoas con discapacidade e/ou dependentes, inmigrante e vítimas de violencia de xénero.

Quen pode colaborar:

Calquera persoa que comparta os nosos obxectivos e fins.

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Vol. e cooperación
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado