Solidaridad Intergeneracional

Representante legal: Ana Isabel Esteban Martínez
C.I.F: G49225980
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
Rúa Virxe do Portal, 11
32400 - Ribadavia - OURENSE
Teléfono: 980557838 Móbil: 696194022
Fax:
Email: info@solidaridadintergeneracional.es
Nº de voluntarios: 39

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e autonomía persoal