CONCELLO DE CANGAS - OFICINA MUNICIPAL DE VOLUNTARIADO, CASA DA XUVENTUDE

Representante legal: MARÍA VICTORIA PORTAS MARIÑO
C.I.F: P3600800A
Coordinador técnico: Mar Núñez Villar

CONTACTO

Dirección:
Rúa Castelao, 2
36940 - CANGAS - PONTEVEDRA
Teléfono: 986 392 171 Móvil:
Fax:
Email: voluntariado@cangas.gal
Nº de voluntarios: 100

INFORMACIÓN

Quiénes somos:

A oficina de Voluntariado de Cangas nace coa vocación de ofertar aos/ás voluntarios/as a posibilidade de satisface-las súas inquedanzas. Dende este servizo tratarase de fomentar o movemento asociativo do voluntariado e crear un punto de información e orientación, establecendo a regulamentación que permita garanti-la participación e a coordinación de persoas que queiran colaborar nos programas ou eventos organizados dende as distintas áreas municipais ou asociacións locais.

A quién va dirigido:

Tódalas persoas con inquedanzas voluntarias que queiran colaborar en proxectos de interese social poden ser voluntarios/as.

Quién puede colaborar:

A Oficina de Voluntariado colabora con asociacións locais e con outros departamentos municipais.

Población destinataria según segmento de edad
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. y autonomía personal
Vol. e infancia
Vol. y cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos del voluntariado
Admin. pública y voluntariado