CONCELLO DE CANGAS - OFICINA MUNICIPAL DE VOLUNTARIADO, CASA DA XUVENTUDE

Representante legal: MARÍA VICTORIA PORTAS MARIÑO
C.I.F: P3600800A
Coordinador técnico: Mar Núñez Villar

CONTACTO

Enderezo:
Rúa Castelao, 2
36940 - CANGAS - PONTEVEDRA
Teléfono: 986 392 171 Móbil:
Fax:
Email: voluntariado@cangas.gal
Nº de voluntarios: 100

INFORMACIÓN

Quen somos:

A oficina de Voluntariado de Cangas nace coa vocación de ofertar aos/ás voluntarios/as a posibilidade de satisface-las súas inquedanzas. Dende este servizo tratarase de fomentar o movemento asociativo do voluntariado e crear un punto de información e orientación, establecendo a regulamentación que permita garanti-la participación e a coordinación de persoas que queiran colaborar nos programas ou eventos organizados dende as distintas áreas municipais ou asociacións locais.

A quen vai dirixida:

Tódalas persoas con inquedanzas voluntarias que queiran colaborar en proxectos de interese social poden ser voluntarios/as.

Quen pode colaborar:

A Oficina de Voluntariado colabora con asociacións locais e con outros departamentos municipais.

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Admin. pública e voluntariado