ASOCIACIÓN AUTISMO OURENSE

Representante legal: ÁNGEL DOMÍNGUEZ VISPO
C.I.F: G32249484
Coordinador técnico: Lucia Maceiras Lopez

CONTACTO

Dirección:
CENTRO DE INTERVENCIÓN AUTISMO OURENSE . RÚA RAMÓN PUGA S/N
32005 - OURENSE - OURENSE
Teléfono: 988 219 389 Móvil: 988 219 389
Fax: 988 219 389
Email: info@autismourense.org
Nº de voluntarios: 6

INFORMACIÓN

Quiénes somos:

Somos unha Asociación de Pais de Persoas con Trastorno do Espectro Autista, que traballamos na creación de servizos e centros para dar atención ó colectivo de persoas con autismo e ás súas familias.

A quién va dirigido:

Persoas afectadas polo Trastorno do Espectro Autista.

Quién puede colaborar:

Persoas maiores de 18 anos ou de maiores de 16 con autorización dos pais/titor.

Población destinataria según segmento de edad
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. y autonomía personal
Vol. e infancia
Ámbitos del voluntariado
Entidades de iniciativa social y voluntariado