ASOCIACIÓN AUTISMO OURENSE

Representante legal: ÁNGEL DOMÍNGUEZ VISPO
C.I.F: G32249484
Coordinador técnico: Lucia Maceiras Lopez

CONTACTO

Enderezo:
CENTRO DE INTERVENCIÓN AUTISMO OURENSE . RÚA RAMÓN PUGA S/N
32005 - OURENSE - OURENSE
Teléfono: 988 219 389 Móbil: 988 219 389
Fax: 988 219 389
Email: info@autismourense.org
Nº de voluntarios: 6

INFORMACIÓN

Quen somos:

Somos unha Asociación de Pais de Persoas con Trastorno do Espectro Autista, que traballamos na creación de servizos e centros para dar atención ó colectivo de persoas con autismo e ás súas familias.

A quen vai dirixida:

Persoas afectadas polo Trastorno do Espectro Autista.

Quen pode colaborar:

Persoas maiores de 18 anos ou de maiores de 16 con autorización dos pais/titor.

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado