ASOCIACIÓN AUTISMO OURENSE

Representante legal: ÁNGEL DOMÍNGUEZ VISPO
C.I.F: G32249484
Coordinador técnico: Lucia Maceiras Lopez