CONCELLO DE VIMIANZO

Representante legal: MANUEL ANTELO PAZOS
C.I.F: P1509300H
Coordinador técnico: Rosa María Sánchez Martínez

CONTACTO

Dirección:
PRAZA DO CONCELLO, 6
15129 - VIMIANZO - A CORUÑA
Teléfono: 981-716001 Móvil:
Fax: 981-716650
Email: desenvolvemento.local@vimianzo.es
Nº de voluntarios: 39

INFORMACIÓN

Quiénes somos: O Concello de Vimianzo é unha administración pública local
A quién va dirigido: O programa de voluntariado do Concello de Vimianzo inclúe actividades destinadas a distintos colectivos que poden exercer persoas de diferentes idades.
Quién puede colaborar: Voluntarios e voluntarias de calquer idade.
Población destinataria según segmento de edad
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. y autonomía personal
Vol. e infancia
Ámbitos del voluntariado
Admin. pública y voluntariado