CONCELLO DE VIMIANZO

Representante legal: MANUEL ANTELO PAZOS
C.I.F: P1509300H
Coordinador técnico: Rosa María Sánchez Martínez

CONTACTO

Enderezo:
PRAZA DO CONCELLO, 6
15129 - VIMIANZO - A CORUÑA
Teléfono: 981-716001 Móbil:
Fax: 981-716650
Email: desenvolvemento.local@vimianzo.es
Nº de voluntarios: 39

INFORMACIÓN

Quen somos: O Concello de Vimianzo é unha administración pública local
A quen vai dirixida: O programa de voluntariado do Concello de Vimianzo inclúe actividades destinadas a distintos colectivos que poden exercer persoas de diferentes idades.
Quen pode colaborar: Voluntarios e voluntarias de calquer idade.
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Ámbitos do voluntariado
Admin. pública e voluntariado