CONCELLO DE VIMIANZO

Representante legal: MANUEL ANTELO PAZOS
C.I.F: P1509300H
Coordinador técnico: Rosa María Sánchez Martínez

CONTACTO

Enderezo:
PRAZA DO CONCELLO, 6
15129 - VIMIANZO - A CORUÑA
Teléfono: 981-716001 Móbil:
Fax: 981-716650
Email: correo@vimianzo.gal
Nº de voluntarios: 39

INFORMACIÓN

Quen somos:

O Concello de Vimianzo é unha administración pública local

A quen vai dirixida:

O programa de voluntariado do Concello de Vimianzo inclúe actividades destinadas a distintos colectivos que poden exercer persoas de diferentes idades.

Quen pode colaborar:

Voluntarios e voluntarias de calquer idade.

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Ámbitos do voluntariado
Admin. pública e voluntariado