ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS AMIZADE DA COMARCA DE PONTEVEDRA

Representante legal: PAULO FONTAN TORREIRO
C.I.F: G36053445
Coordinador técnico: HELENA CABRAL ALFONSO

CONTACTO

Dirección:
Rúa Alemaña, 23 - Baixo. Monte Porreiro.
36162 - Pontevedra - PONTEVEDRA
Teléfono: 986-845250 Móvil: 687969478
Fax: 986-845250
Email: amizade@asociacionamizade.org
Nº de voluntarios: 6

INFORMACIÓN

Quiénes somos: Amizade (Asociación de persoas con discapacidade da comarca de Pontevedra) é unha entidade sen ánimo de lucro, creada no ano 1.988, que ten como misión ?conseguir a plena inclusión das persoas con discapacidade en tódolos ámbitos da sociedade?.
A quién va dirigido: A persoas con discapacidade e os seus familiares.
Quién puede colaborar: Toda persoa interesada en colaborar, participar e contribuir ao fin da entidade.
Población destinataria según segmento de edad
Xuvenil
Adulta
Maior
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. y autonomía personal
Ámbitos del voluntariado
Entidades de iniciativa social y voluntariado