ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS AMIZADE DA COMARCA DE PONTEVEDRA

Representante legal: PAULO FONTAN TORREIRO
C.I.F: G36053445
Coordinador técnico: HELENA CABRAL ALFONSO

CONTACTO

Enderezo:
Rúa Alemaña, 23 - Baixo. Monte Porreiro.
36162 - Pontevedra - PONTEVEDRA
Teléfono: 986-845250 Móbil: 687969478
Fax: 986-845250
Email: amizade@asociacionamizade.org
Nº de voluntarios: 6

INFORMACIÓN

Quen somos: Amizade (Asociación de persoas con discapacidade da comarca de Pontevedra) é unha entidade sen ánimo de lucro, creada no ano 1.988, que ten como misión ?conseguir a plena inclusión das persoas con discapacidade en tódolos ámbitos da sociedade?.
A quen vai dirixida: A persoas con discapacidade e os seus familiares.
Quen pode colaborar: Toda persoa interesada en colaborar, participar e contribuir ao fin da entidade.
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado