ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS AMIZADE DA COMARCA DE PONTEVEDRA

Representante legal: PAULO FONTAN TORREIRO
C.I.F: G36053445
Coordinador técnico: HELENA CABRAL ALFONSO