ASOCIACIÓN DE PROMOCIÓN E ATENCIÓN ÁS PERSOAS EN RISCO DE EXCLUSIÓN POR RAZÓNS FÍSICAS, SOCIAIS E ECONÓMICAS OU CULTURAIS, INCLUSIÓN

Representante legal: ÁNGEL ALONSO GONZÁLEZ
C.I.F: G36921898
Coordinador técnico: ÁNGEL ALONSO GONZÁLEZ

CONTACTO

Dirección:
RÚA LLORENTE, 30 SOTO - 2º A
36202 - VIGO - PONTEVEDRA
Teléfono: 986 222 640 Móvil: 620 741 062
Fax:
Email: inclusionvigo@yahoo.es
Nº de voluntarios: 7

INFORMACIÓN

Quiénes somos: Inclusion é unha ONG sen ánimo de lucro que traballa na inserción na sociedade galega de numerosos colectivos en risco de exclusión
A quién va dirigido: -Mulleres -Xóvenes -Anciáns -Pobres -Migrantes -Presidiarios -Drogodependentes -Etnias minoritarias... E todos aqueles colectivos da nosa sociedade que se vexan afectados pola discriminación.
Quién puede colaborar:
Población destinataria según segmento de edad
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Ámbitos del voluntariado
Entidades de iniciativa social y voluntariado
Educación y voluntariado