ASOCIACIÓN DE PROMOCIÓN E ATENCIÓN ÁS PERSOAS EN RISCO DE EXCLUSIÓN POR RAZÓNS FÍSICAS, SOCIAIS E ECONÓMICAS OU CULTURAIS, INCLUSIÓN

Representante legal: ÁNGEL ALONSO GONZÁLEZ
C.I.F: G36921898
Coordinador técnico: ÁNGEL ALONSO GONZÁLEZ