ASOCIACIÓN DE PROMOCIÓN E ATENCIÓN ÁS PERSOAS EN RISCO DE EXCLUSIÓN POR RAZÓNS FÍSICAS, SOCIAIS E ECONÓMICAS OU CULTURAIS, INCLUSIÓN

Representante legal: ÁNGEL ALONSO GONZÁLEZ
C.I.F: G36921898
Coordinador técnico: ÁNGEL ALONSO GONZÁLEZ

CONTACTO

Enderezo:
RÚA LLORENTE, 30 SOTO - 2º A
36202 - VIGO - PONTEVEDRA
Teléfono: 986 222 640 Móbil: 620 741 062
Fax:
Email: inclusionvigo@yahoo.es
Nº de voluntarios: 7

INFORMACIÓN

Quen somos: Inclusion é unha ONG sen ánimo de lucro que traballa na inserción na sociedade galega de numerosos colectivos en risco de exclusión
A quen vai dirixida: -Mulleres -Xóvenes -Anciáns -Pobres -Migrantes -Presidiarios -Drogodependentes -Etnias minoritarias... E todos aqueles colectivos da nosa sociedade que se vexan afectados pola discriminación.
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Educación e voluntariado