ASOCIACIÓN XUVENIL XENTENOVA (AXX)

Representante legal: ANA PITA FERNÁNDEZ
C.I.F: G36636538
Coordinador técnico: DIEGO OTERO COMESAÑA