CONCELLO DE SOUTOMAIOR

Representante legal: AGUSTÍN REGUERA OCAMPO
C.I.F: P3605300G
Coordinador técnico: SONIA PINTOS PAZOS

CONTACTO

Dirección:
R/ PEIRAO,8 MULTIUSOS (OMIX)
36690 - SOUTOMAIOR - PONTEVEDRA
Teléfono: 986-705106 Móvil:
Fax:
Email: omix@soutomaior.com
Nº de voluntarios: 12

INFORMACIÓN

Quiénes somos:

o Concello de Soutomaior é unha administración pública que desexa achegar os servizos que presta á cidadanía e para iso ofrece a posibilidade de participar en determinados departamentos ou áreas.

A quién va dirigido:

Persoas empadroadas preferentemente no municipio

Quién puede colaborar:

Maiores de 16 anos

Población destinataria según segmento de edad
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. y autonomía personal
Ámbitos del voluntariado
Entidades de iniciativa social y voluntariado
Admin. pública y voluntariado