CONCELLO DE SOUTOMAIOR

Representante legal: AGUSTÍN REGUERA OCAMPO
C.I.F: P3605300G
Coordinador técnico: SONIA PINTOS PAZOS

CONTACTO

Enderezo:
R/ PEIRAO,8 MULTIUSOS (OMIX)
36690 - SOUTOMAIOR - PONTEVEDRA
Teléfono: 986-700822 Móbil: 986-705106
Fax: 986-700822
Email: omix@soutomaior.com
Nº de voluntarios: 12

INFORMACIÓN

Quen somos: o Concello de Soutomaior é unha administración pública que desexa achegar os servizos que presta á cidadanía e para iso ofrece a posibilidade de participar en determinados departamentos ou áreas.
A quen vai dirixida: Persoas empadroadas preferentemente no municipio
Quen pode colaborar: Maiores de 16 anos
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Admin. pública e voluntariado