CONCELLO DE SOUTOMAIOR

Representante legal: AGUSTÍN REGUERA OCAMPO
C.I.F: P3605300G
Coordinador técnico: SONIA PINTOS PAZOS

CONTACTO

Enderezo:
R/ PEIRAO,8 MULTIUSOS (OMIX)
36690 - SOUTOMAIOR - PONTEVEDRA
Teléfono: 986-705106 Móbil:
Fax:
Email: omix@soutomaior.com
Nº de voluntarios: 12

INFORMACIÓN

Quen somos:

o Concello de Soutomaior é unha administración pública que desexa achegar os servizos que presta á cidadanía e para iso ofrece a posibilidade de participar en determinados departamentos ou áreas.

A quen vai dirixida:

Persoas empadroadas preferentemente no municipio

Quen pode colaborar:

Maiores de 16 anos

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Admin. pública e voluntariado