ESCOLA DE TEMPO LIBRE E ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL DON BOSCO

Representante legal: SANTIAGO DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ
C.I.F: G15229057
Coordinador técnico: