ASOCIACIÓN ACCIÓN SOLIDARIA DE GALICIA, ASDEGAL

Representante legal: Mª TERESA MARTINEZ DIAZ
C.I.F: G27727593
Coordinador técnico: Mª TERESA MARTÍNEZ DÍAZ

CONTACTO

Dirección:
Calle Arenal, nº 140, 2º C
36201 - VIGO - PONTEVEDRA
Teléfono: 986418472 Móvil: 629 760 176
Fax:
Email: asdegal@asdegal.org
Nº de voluntarios: 412

INFORMACIÓN

Quiénes somos:
Somos unha asociación non gubernamental de voluntariado social, sensible ós problemas que sitúan ás persoas en risco de padecer exclusión social. Nacemos en Vigo en 2009 e actualmente estamos presentes tamén en Santiago de Compostela, A Coruña, Pontevedra e Redondela.

Asdegal ? Acción solidaria de Galicia

A quién va dirigido:
Asdegal ten como obxetivo promover a solidaridade entre os distintos colectivos e o voluntariado social. Accións sempre dirixidas ó beneficio de persoas que padecen situacións desfavorables a causa das súas circunstancias económicas, a idade, a saúde, a soidade, a marxinación ou a exclusión social.
Quién puede colaborar:
Poden colaborar todas aquelas persoas que desexen mellorar a realidade social existente.
Población destinataria según segmento de edad
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. y autonomía personal
Vol. e infancia
Vol. y cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos del voluntariado
Entidades de iniciativa social y voluntariado
Educación y voluntariado
Responsabilidad social corporativa