ASOCIACIÓN ACCIÓN SOLIDARIA DE GALICIA, ASDEGAL

Representante legal: Mª TERESA MARTINEZ DIAZ
C.I.F: G27727593
Coordinador técnico: Mª TERESA MARTÍNEZ DÍAZ

CONTACTO

Enderezo:
Calle Arenal, nº 140, 2º C
36201 - VIGO - PONTEVEDRA
Teléfono: 986418472 Móbil: 629 760 176
Fax:
Email: asdegal@asdegal.org
Nº de voluntarios: 412

INFORMACIÓN

Quen somos:
Somos unha asociación non gubernamental de voluntariado social, sensible ós problemas que sitúan ás persoas en risco de padecer exclusión social. Nacemos en Vigo en 2009 e actualmente estamos presentes tamén en Santiago de Compostela, A Coruña, Pontevedra e Redondela.

Asdegal ? Acción solidaria de GaliciaAsdegal ? Acción solidaria de Galicia

A quen vai dirixida:
Asdegal ten como obxetivo promover a solidaridade entre os distintos colectivos e o voluntariado social. Accións sempre dirixidas ó beneficio de persoas que padecen situacións desfavorables a causa das súas circunstancias económicas, a idade, a saúde, a soidade, a marxinación ou a exclusión social.
Quen pode colaborar:
Poden colaborar todas aquelas persoas que desexen mellorar a realidade social existente.
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Educación e voluntariado
Responsabilidade social corporativa