ASOCIACIÓN ACCIÓN SOLIDARIA DE GALICIA, ASDEGAL

Representante legal: Mª TERESA MARTINEZ DIAZ
C.I.F: G27727593
Coordinador técnico: Mª TERESA MARTÍNEZ DÍAZ