CONCELLO DE PIÑOR

Representante legal: FRANCISCO JOSE FRAGA CIVEIRA
C.I.F: P3206200B
Coordinador técnico: TANIA RODRIGUEZ CANITROT