ASOCIACIÓN PATRONATO CONCEPCIÓN ARENAL

Representante legal: BEATRIZ DORRIO LOURIDO
C.I.F: G15030372
Coordinador técnico: Mª PAZ LORENZO LOURIDO