ASOCIACIÓN R.C.E. OCIONAUTAS

Representante legal: ALONSO DE LA CANTERA ÁLVAREZ
C.I.F: G94114022
Coordinador técnico:
Camiño das Mouras
Actividade de recuperación da contorna fluvial, accións de limpeza, xardinería, fabricación de mobiliario e decoración do espazo. Ademais do tempo de traballo tamén teremos tempo para gozar da praia fluvial, facer un picnic e de actividades de lecer en colaboración con varias asociacións xuvenís de Galicia