ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHÉIMER E OUTRAS DEMENCIAS DE FISTERRA E SONEIRA, AFAFES

Representante legal: CÉSAR BUGALLO CARRERA
C.I.F: G70510565
Coordinador técnico: CÉSAR BUGALLO CARRERA

CONTACTO

Dirección:
RUA MADALENA, 38
15270 - CEE - A CORUÑA
Teléfono: 881984902 Móvil: 645401216
Fax:
Email: afafes@outlook.es
Nº de voluntarios: 5

INFORMACIÓN

Quiénes somos:

A Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer e outras demencias de Fisterra e Soneira (AFAFeS) foi constituída o 1 de Outubro de 2016 como unha entidade sen ánimo de liucro. Os seus fundadores foron un grUpo de familiares de persoas con enfermidade de Alzheimer ou outros tipos de demencias.

A Asociación ten como misión impulsar a atención integral e especializada das persoas con demencia mediante a planificación, organización e coordinación de programas e servizos de apoio para a atención das súas necesidades e as das súas familias.

Afafes está inscrita no rexistro de asociacións da Xunta de Galicia co número 2026/0208991. No Rexistro unificado de entidades prestadoras de servizos sociais, RUEPSS co número E6839, e foi declarada de utilidade pública por Orde de 8 de Xullo de 2022.

Afafes está asociada a Federación Galega de Alzheimer FAGAL.

A quién va dirigido:

A persoas diagnosticadas de enfermidade de Alzheimer ou outras demencias neurodexenerativas en estadío leve ou moderado.

Quién puede colaborar:

Toda persoa empática, xenerosa, interesada no ámbito do voluntariado, na participación activa e no acompañamento e apoio na xestión de equipos humanos.

Población destinataria según segmento de edad
Maior
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Áreas de intervención
Vol. y autonomía personal
Ámbitos del voluntariado
Entidades de iniciativa social y voluntariado