ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHÉIMER E OUTRAS DEMENCIAS DE FISTERRA E SONEIRA, AFAFES

Representante legal: CÉSAR BUGALLO CARRERA
C.I.F: G70510565
Coordinador técnico: CÉSAR BUGALLO CARRERA

CONTACTO

Enderezo:
RUA MADALENA, 38
15270 - CEE - A CORUÑA
Teléfono: 881984902 Móbil: 645401216
Fax:
Email: afafes@outlook.es
Nº de voluntarios: 5

INFORMACIÓN

Quen somos:

A Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer e outras demencias de Fisterra e Soneira (AFAFeS) foi constituída o 1 de Outubro de 2016 como unha entidade sen ánimo de liucro. Os seus fundadores foron un grUpo de familiares de persoas con enfermidade de Alzheimer ou outros tipos de demencias.

A Asociación ten como misión impulsar a atención integral e especializada das persoas con demencia mediante a planificación, organización e coordinación de programas e servizos de apoio para a atención das súas necesidades e as das súas familias.

Afafes está inscrita no rexistro de asociacións da Xunta de Galicia co número 2026/0208991. No Rexistro unificado de entidades prestadoras de servizos sociais, RUEPSS co número E6839, e foi declarada de utilidade pública por Orde de 8 de Xullo de 2022.

Afafes está asociada a Federación Galega de Alzheimer FAGAL.

A quen vai dirixida:

A persoas diagnosticadas de enfermidade de Alzheimer ou outras demencias neurodexenerativas en estadío leve ou moderado.

Quen pode colaborar:

Toda persoa empática, xenerosa, interesada no ámbito do voluntariado, na participación activa e no acompañamento e apoio na xestión de equipos humanos.

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e autonomía persoal
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado