ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHÉIMER E OUTRAS DEMENCIAS DE FISTERRA E SONEIRA, AFAFES

Representante legal: CÉSAR BUGALLO CARRERA
C.I.F: G70510565
Coordinador técnico: CÉSAR BUGALLO CARRERA