Esta sección pretende ser un punto de encontro onde as entidades de acción voluntaria e os voluntarios/as poidan solicitar ou ofertar a súa colaboración.

Pretendemos que sexa un lugar que canalice as demandas de voluntariado por parte das entidades para os seus programas e proxectos, e onde as persoas que desexen colaborar poidan manifestar o seu interese en facelo.

A nosa intención é ofertar un espazo de comunicación entre os axentes implicados na acción voluntaria, facilitando o contacto entre eles.