Indica que días e en que xornada (mañá ou tarde) estarías dispoñible
Colaboraches ou colaboras noutros programas de voluntariado?
Colaboraches con este programa noutras edicións?: