Educación e voluntariado ambiental 2019

Destinatarios/as:
Preferentemente persoal técnico e voluntarios das entidades inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia.
Nº de horas:
20
Nº de edicións:
1
Nº de prazas:
25
Modalidade:
Lugar de impartición:
Espazo Xove de Ourense: R/ Celso Emilio Ferreiro, 27 - 32004 Ourense

Realización do curso do

ao

MÓDULO I: Conceptos de Educación Ambiental para o Desenvolvemento Sostible.
Conservación da contorna e sustentabilidade.
MÓDULO II: O voluntariado e a participación ambiental.
Definición, significado, compromiso, organización, etc..
MÓDULO III: Educación para a Sustentabilidade
MÓDULO IV: A Carta da Terra.
MÓDULO V: Desenvolvemento e programación de proxectos relacionados coa
Educación para a Sostibilidade.
Sensibilización Ambiental.
MÓDULO VI: Módulo de 2h sobre violencia de xénero segundo as bases e principios
do Pacto de Estado sobre Violencia de Xénero. MEDIDA: 250

  

Data de inscrición: Ata cubrir as prazas

Data prevista de realización: do 7 ao 11 de outubro de 16:00 a 20:00 horas