VOLUNTARIADO. Comunicación en Lingua de signos española, nivel básico A1.1 (plataforma de teleformación FAXPG) 2020

Destinatarios/as:
Preferentemente persoal técnico e persoas voluntarias das entidades inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia
Nº de horas:
20
Nº de edicións:
2
Nº de prazas:
30
Modalidade:
Lugar de impartición:
Plataforma de teleformación externa de FAXPG

Inscrición do

ao

Realización do curso do

ao

CONTIDOS

MÓDULO 1:
Saudar e responder a un saúdo
Presentarse aos demáis
Preguntar como se atopa alguén
Rematar unha conversa e despedirse
Usar o signo persoal
Pedir unha aclaración cando non se entende algo.
Deletrear o alfabeto dactilolóxico
Usar os pronomes persoais
Signar os números do un ao trinta.


MÓDULO 2:
Signar sobre a familia
Describir a casa
Signar o que se está a facer
Signar as cores
Chamar a atención dunha persoa xorda
Solicitar unha aclaración cando non entende algo.
Realizar preguntas


MÓDULO 3:
Signar sobre o traballo
Signar sobre os estudos
Signar sobre o que se está a facer
Agradecer e felicitar
Coñecer o concepto e a diversidade das persoas xordas
Usar a negación