Xestión e dinamización do voluntariado ambiental 2019

Destinatarios/as:
Preferentemente persoal técnico e voluntarios das entidades inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia.
Nº de horas:
20
Nº de edicións:
1
Nº de prazas:
25
Modalidade:
Lugar de impartición:
Espazo Xove de Viveiro: Avda. Cervantes, s/n - 27850 Viveiro

MÓDULO I: VOLUNTARIADO AMBIENTAL
Conceptos básicos. Utilidade do voluntariado. Normativa relativa ao voluntariado. Redes de voluntariado


MÓDULO II: ESTRATEXIAS E RESPONSABILIDADES DA ENTIDADE PROMOTORA
Procedementos administrativos. Responsabilidade civil. Coordinación e avaliación.


MÓDULO III: FERRAMENTAS PARA A ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO
Planificación da acción. Ferramentas para o deseño e execución. Posta en marcha do Programa de voluntariado. Avaliación de efectividade


MÓDULO IV: XESTIÓN DO GRUPO. DINÁMICAS DE PARTICIPACIÓN E PROCESOS DE INTEGRACIÓN
Definicións de grupo e xestión de grupos. Fases na xestión de grupos. Dinamización de equipos. Responsabilidades durante o desenvolvemento da actividade no medio natural.


MÓDULO V: TIPOS DE PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO
Responsabilidade social corporativa. Voluntariado empresarial. Voluntariado europeo.
Voluntariado en espazos protexidos.


MÓDULO VI: Módulo de 2h sobre violencia de xénero segundo as bases e principios do Pacto de Estado sobre Violencia de Xénero. MEDIDA: 250Data de inscrición: Ata cubrir as prazas

Data prevista de realización: do 21 ao 25 de outubro de 16:00 a 20:00 horas

Apúntate agora