Subvencións voluntariado ano 2020

NOTA INFORMATIVA. Continuación pola Consellería de Política Social da tramitación dos procedementos de concesión de subvencións para o ano 2020: Resolución da Conselleira de Política Social, pola que se establece a continuación da tramitación dos procedementos de concesión de subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no programa Servizo de voluntariado xuvenil (BS320A) e no programa voluntariado sénior (BS508C); e para entidades de acción voluntaria de carácter privado para o fomento e a realización de actividades de voluntariado (BS508B).