Voluntariado que fomenta nos maiores o envellecemento activo

La Voz de Galicia, edición dixital. Domingo 4 de marzo de 2018.