ALCER-LUGO, ASOCIACIÓN PARA A LOITA NA CONTRA DAS ENFERMIDADES RENAIS DE LUGO

Representante legal: JESUS MANUEL PURRIÑOS RODRIGUEZ
C.I.F: G27015866
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
INFANTA ELENA,11,CASA CLARACAMPOAMOR, LOCALES 5 Y 7
27003 - LUGO - LUGO
Teléfono: 982 243 231 Móbil:
Fax: 982 243 231
Email: alcerlugo@cogami.es
Nº de voluntarios: 10

INFORMACIÓN

Quen somos: Somos a Asociación de Enfermos Renais e o noso labor é a de difundir e dar información sobre o tema das doazóns e transplantes.
A quen vai dirixida: Os enfermos renais e as súas familias.
Quen pode colaborar: Todas aquelas persoas que queiran.
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e autonomía persoal
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado