ALCER-LUGO, ASOCIACIÓN PARA A LOITA NA CONTRA DAS ENFERMIDADES RENAIS DE LUGO

Representante legal: MARIA JOSE OTERO DIAZ
C.I.F: G27015866
Coordinador técnico: