FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS VECIÑAIS DE VIGO EDUARDO CHAO

Representante legal: ELENA GONZÁLEZ SÁNCHEZ
C.I.F: G36681708
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
PRAZA PRINCESA, Nº 7 - 2º
36202 - VIGO - PONTEVEDRA
Teléfono: 986-223067 Móbil: 657-850755
Fax: 986-227296
Email: eduardochao@eduardochao.org
Nº de voluntarios: 130

INFORMACIÓN

Quen somos: Unha entidade que federa a 33 das asociacións veciñais da cidade de Vigo que traballan por mellorar a calidade de vida da veciñanza.
A quen vai dirixida: A toda a cidadanía comprometida co desenvolvemento da cidade.
Quen pode colaborar: Todas aquelas persoas que teñan espírito veciñal.
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Admin. pública e voluntariado
Educación e voluntariado
Responsabilidade social corporativa