FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS VECIÑAIS DE VIGO EDUARDO CHAO

Representante legal: ELENA GONZÁLEZ SÁNCHEZ
C.I.F: G36681708
Coordinador técnico: