ASOCIACIÓN ITINERA DE VOLUNTARIOS EN SAÚDE MENTAL

Representante legal: SILVIA REIRIZ POLO
C.I.F: G15983570
Coordinador técnico: Carlos Andrés Martínez Uzal

CONTACTO

Enderezo:
RÚA DO CEO, 10-1º
15704 - SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA
Teléfono: 685990448 Móbil:
Fax:
Email: asociacionitinera@asociacionitinera.com
Nº de voluntarios: 64

INFORMACIÓN

Quen somos:

Somos unha asociación de voluntarios comprometidos na integración social das persoas que padecen un trastorno mental que conleve unha discapacidade funcional. A nosa razón de ser é a eliminación do illamento, a marxinación e o estigma social, verdadeiras barreiras que impiden o seu axeitado desenvolvemento persoal. Para este fin valémonos de actividades de ocio, deportivas, culturais, medioambientais e educativas que faciliten a súa participación social como cidadÁns de pleno dereito. A asociación presta, ademais servicios de aloxamento e respiro familiar.

A quen vai dirixida:

A persoas adultas con discapacidade derivada dun trastorno mental, calquera que sexan as súas circunstancias.

Quen pode colaborar:

Necesitamos voluntarios cun amplo rango de perfís. Homes e mulleres, con ou sen coche, que dediquen pouco ou moito tempo á asociación, durante a semana ou as fins de semana. Que estean capacitados en algunha actividade: ● Ofrecer compañía e amistade ● Xogar ó futbol ● Ensinar informática, idiomas, etc. ● Facer camiñatas ou, simplemente, paseos en compañía ● Facer arranxos de carpintería, de cantería, ou calquera outra cousa, que poidan ensinar ● Bailar ● Ensinar coñecementos xerais básicos ● Participar en actividades de coidado do medio ambiente ● Participar en reunións de cine-club ou de lectura ● Participar, as fins de semana, en tarefas nunha casa rural ● Cociñar e ensinar a cociñar ... Tamén somos unha asociación aberta a suxestións.

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Adulta
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado