ASOCIACIÓN DE NENOS E PERSOAS CON DISCAPACIDADES DAS MARIÑAS CORUÑESAS (DISMACOR)

Representante legal: MANUEL GARCIA NIETO
C.I.F: G15820855
Coordinador técnico: MARY LUZ FERNÁNDEZ ÁLVAREZ

CONTACTO

Enderezo:
RÚA TIERNO GALVÁN, 20 - 2ºF
15670 - CULLEREDO - A CORUÑA
Teléfono: 695-377595 Móbil: 654-847665
Fax:
Email: dismacor@mundo-r.com
Nº de voluntarios: 16

INFORMACIÓN

Quen somos: NACEMENTO DISMACOR, nace como unha asociación comarcal sen ánimo de lucro en outubro de 2001 no Concello de Culleredo, presentando como obxetivo básico a inclusión de tódalas persoas con discapacidade na sociedade. FILOSOFÍA DE DISMACOR A asociación xorde coa idea de que as persoas con discapacidade son persoas coma outras, cos seus dereitos e deberes, e teñen que ter as mesmas oportunidades que teñen todos. Na pretensión de que cheguen a desenvolverse para acadar os seus dereitos e vivir conforme os seus deberes como cidadáns, os pais e as nais erixíronse en defensores dos mesmos, pretendendo que conten coas axudas necesarias para elo. Por todo iso, víronse na necesidade de crear unha asociación que poidese loitar por eles e dar desposta ás súas demandas. E así xorde DISMACOR, froito da unión dun grupo de pais e nais preocupados pola educación, estimulación e integración dos seus fillos na vida social, por unha vida digna e unhas calidades mínimas con todos os seus dereitos e deberes. PROFESIONALES DO EQUIPO TÉCNICO Coordinadora e Psicopedagoga Psicóloga Educadora Social
A quen vai dirixida: DISMACOR aposta decididamente pola innovadora tarea de educar ós nenos/as e persoas con discapacidade no mundo no que viven e ó que teñen que adaptarse; tendo en conta que das posibilidades que teñan e das que lles proporcione a sociedade, dependerá a súa inclusión e o seu desenvolvemento como persoas autónomas e independentes. O ámbito de actuación de DISMACOR é onde ten a súa sede, ámbito de actuación e infuenza na Comarca das Mariñas Coruñesas (concellos de Culleredo, Oleiros, Cambre, Sada, Carral, Arteixo, Abegondo e Bergondo) e no Concello de A Coruña.
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Educación e voluntariado