ASOCIACIÓN DE NENOS E PERSOAS CON DISCAPACIDADES DAS MARIÑAS CORUÑESAS (DISMACOR)

Representante legal: MANUEL GARCIA NIETO
C.I.F: G15820855
Coordinador técnico: MARY LUZ FERNÁNDEZ ÁLVAREZ