ASOCIACIÓN GALICIA TERRA DE ACOLLIDA

Representante legal: VICTOR IGLESIAS GONZALEZ
C.I.F: G32306268
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
RÚA JUAN DE ANGES, Nº 7
32004 - OURENSE - OURENSE
Teléfono: 988 603 549 Móbil: 687 918 489
Fax: 988 232 804
Email: galiciaterradeacollida@yahoo.es
Nº de voluntarios: 8

INFORMACIÓN

Quen somos: Galicia Terra de Acollida xorde do compromiso de varios mozos coa problemática crecente do fenómeno migratorio, estando formada na súa maioría por titulados universitarios aos que se xuntaron inmigrantes co paso dos meses. Aínda que a acta constituínte se asinou en decembro de 2002, a emisión do CIF - e polo tanto o nacemento xurídico - de Galicia Terra de Acollida prodúcese no mes de abril do ano seguinte. Esta ONG ten como obxectivo primordial o desenvolvemento de actividades que, cunha perspectiva de intervención integral, redunden nun maior benestar do colectivo de inmigrantes e emigrantes retornados, o noso sector de actuación. Isto implica que o espectro de acción social comprenda áreas como a axuda asistencial, a incorporación social, o fomento da interculturalidade?
A quen vai dirixida: O obxectivo da asociación é atender as necesidades de determinados colectivos que se atopan en risco de exclusión social, pero sobre todo apoiar a inmigrantes e emigrantes retornados. As accións desta entidade son: Axudar a retornados e inmigrantes, minusválidos marxinados... Fomentar o emprego, a formación, o autoemprego. Fomentar accións para a igualdade de xénero. Os programas que realiza son: · Información e asesoramento. · Formación. · Accións de voluntariado. · Sensibilización da sociedade. · Acollida...
Quen pode colaborar:
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal