ASOCIACIÓN GALICIA TERRA DE ACOLLIDA

Representante legal: VICTOR IGLESIAS GONZALEZ
C.I.F: G32306268
Coordinador técnico: