ASOCIACIÓN AIXIÑA

Representante legal: Olga Cuña Blanco
C.I.F: G32144669
Coordinador técnico: Ramón Carbajales Lage

CONTACTO

Enderezo:
R/ RECAREDO PAZ Nº1
32005 - OURENSE - OURENSE
Teléfono: 988-233304 Móbil:
Fax: 988-242866
Email: informacion@aixina.org
Nº de voluntarios: 20

INFORMACIÓN

Quen somos: Asociación que tenta acadar a plena integración das persoas con discapacidade, a través das seguintes actividades e servizos: - Información e asesoramento - Transporte adaptado a persoas con mobilidade reducida. - Fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, musicoterapia, estimulación sensorial. - Actividades de ocio e tempo libre-Colonias de verán. - Centro de Día para persoas discapacitadas físicas dependentes. - Centro de Día para persoas maiores dependentes - Residencia para persoas con discapacidade física dependentes. - Centro Especial de Emprego.
A quen vai dirixida: A persoas con discapacidade física e/ou parálise cerebral de calquera idade e ás súas familias.
Quen pode colaborar: Calquera persoa con ganas de axudar
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado