ASOCIACIÓN GALEGA AMARANTE SETEM PARA O ECODESENVOLVEMENTO

Representante legal: ANA BELEN PINDADO RIVERO
C.I.F: G36352359
Coordinador técnico: Fernanda Couñago Otero

CONTACTO

Enderezo:
RÚA SANTA CLARA Nº35 BAIXO
36002 - PONTEVEDRA - PONTEVEDRA
Teléfono: 986848159 Móbil:
Fax:
Email: central@amarantesetem.org
Nº de voluntarios: 97

INFORMACIÓN

Quen somos:

É unha organización galega de cooperación para o ecodesenvolvemento. O seu propósito é contribuír, coa implicación da cidadanía galega, a construcción dunhas novas relacións Norte-Sur máis xustas, equitativas e igualitarias mediante a presión política, a educación para o desenvolvemento, o fomento do consumo responsábel e do comercio xusto, e a cooperación para o desenvolvemento destinada a combater as causas estructurais da pobreza e favorecer a autoorganización e o empoderamento das comunidades e colectivos sociais máis empobrecidos dos países do Sur.

A quen vai dirixida:

Á sociedade galega

Quen pode colaborar:

Tódalas persoas que busquen unha transformación social. Áreas: consumo responsable, comercio xusto, accións de rúa, educación e cooperación principalmente.

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico