ASOCIACIÓN CENTRO XUVENIL ABEIRO

Representante legal: ALBERTO GARCÍA LEMA
C.I.F: G15456700
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
RÚA DON BOSCO, Nº 1
15003 - A CORUÑA - A CORUÑA
Teléfono: Móbil: 693846023
Fax:
Email: cxabeiro@cxabeiro.org
Nº de voluntarios: 30

INFORMACIÓN

Quen somos:

Somos unha asociación prestadora de servizos á mocidade que nace no 1994 na cidade d´A Coruña e que ten por finalidade xeral a de contribuír no tempo libre á educación e promoción integral da infancia e a mocidade. Os nosos proxectos e actividades tentan desenvolver propostas centradas nas nenas, nenos, mozas e mozos, favorecendo o seu crecemento integral e dando importancia ao ambiente, aos grupos e á relación persoal. Pertencemos á Federación de Centros Xuvenís Don Bosco de Galiza, entidade promovida polos distintos centros xuvenís salesianos do país que traballa no eido da prevención, da educación do tempo libre, da animación xuvenil e do desenvolvemento sociocultural.

A quen vai dirixida:

Ás nenas/nenos e mozas/mozos da nosa cidade.

Quen pode colaborar:

Calquera mozo/moza ou persoa adulta interesada en voluntariado con infancia e mocidade no eido da educación no tempo libre e no lecer.

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e infancia
Ámbitos do voluntariado
Educación e voluntariado