ASOCIACIÓN CENTRO XUVENIL ABEIRO

Representante legal: ALBERTO GARCÍA LEMA
C.I.F: G15456700
Coordinador técnico: