ASOCIACIÓN CENTRO XUVENIL DON BOSCO

Representante legal: SANDRA ABEL GRANDIO
C.I.F: G15071566
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
RUA BELVIS, Nº 2
15703 - SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA
Teléfono: 981582243 Móbil: 620537989
Fax: 981570263
Email: donbosco@cxdonbosco.org
Nº de voluntarios: 70

INFORMACIÓN

Quen somos:

A asociación Xuvenil DON BOSCO, é unha asociación que traballa no campo da prevención, educación no tempo libre, animación xuvenil e desenvolvemento socio-cultural cos xóvenes e nenos e nenas do noso barrio e acollendo tamén ós da cidade de Santiago e alrededores. Ofrecemos unha alternativa de actividades, que van desde as especificamente formativos (Proxecto Trisquel, proxecto de apoio escolar) ata outras de carácter lúdico, social e cultural (proxecto ludoteca, proxecto campaña de verán, proxecto bosco Nadal, proxecto festas tradicionais galegas, aula informática...) . Tamén contamos con campos de deporte e parque, que son punto de reunión e encontro de adolescentes e xóvenes. Aparte dos proxectos indicados, realizamos actividades puntuais, coincidindo con festas e celebracións ou momentos importantes da cidade. Coidamos tamén a relación con outras asociacións do barrio, como a Asociación Veciñal a Xuntanza, organizándonos nunha Coordinadora de Barrio dende a que se realizan actividades como Magostos, o Entroido e as Cacharelas e outras accións encamiñadas ó benestar dos veciños e veciñas do Barrio de San Pedro.

A quen vai dirixida:

xóvenes e nenos e nenas do noso barrio e acollendo tamén ós da cidade de Santiago e alrededores.

Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Áreas de intervención
Vol. e infancia
Ámbitos do voluntariado
Educación e voluntariado