ASOCIACIÓN REDE DE MULLERES VECIÑAIS CONTRA OS MALOS TRATOS DE VIGO

Representante legal: ROSARIO OTERO RODRÍGUEZ
C.I.F: G36928646
Coordinador técnico: ROSA FONTAIÑA PAZOS

CONTACTO

Enderezo:
RÚA OLIVA, 12
36202 - VIGO - PONTEVEDRA
Teléfono: 986 222 328 Móbil: 606 929 137
Fax: 986 222 328
Email: redemediadorasvigo@hotmail.com
Nº de voluntarios: 119

INFORMACIÓN

Quen somos:

Somos unha asociación independente e autónoma que traballa con mulleres víctimas de violencia de xénero procurando a súa asistencia, rehabilitación e reincorporación social, difundindo ó mesmo tempo os valores de igualdade sen discriminación por xénero e a defensa dos dereitos das mulleres. Os nosos obxetivos son a elimminación da violencia, a sensibilización social e promover a manifestación pública contra os malos tratos.

A quen vai dirixida:

De maneira específica a mulleres víctimas de violencia de xénero, pero dirixida ás mulleres en xeral.

Quen pode colaborar:

● Calquera muller que fixera previamente o Curso de formación de mediadoras en violencia de xénero para os acompñamentos ás víctimas. ● Como socio/a colaborador/a calquera que teña interese e que comparta os fins da asociación.

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado